Растим маленьких патриотов

Государственная символика Республики Беларусь

развернуть

Як вучыць дзяцей паводзіць сябе пры гучанні Дзяржаўнага гімна

развернуть

 

Гучыць урачыста, як водгукі славы,

Гімн нашай вячыстай цудоўнай Дзяржавы...

Гімн свету сцвярджае, што любім мы працу,

А шлях наш лунае да радасці, шчасця.

Пад гукамі Гімна я моўчкі клянуся

Сапраўдным быць сынам маёй Беларусі!

Міхасъ Пазнякоў

Добры дзень, паважаныя бацькі. Сёння хочацца павясці з вамі  размову пра тое, як вучыць дзяцей паводзіць сябе пры гучанні Дзяржаўнага гімна. Але давайце спачатку пазнаёмімся з гісторыяй гімна.

Дзяржаўны гімн — гэта самы хвалюючы кожнае сэрца сімвал краіны, узвышаная песня пра народ. Мелодыя простая, добра запамінаецца.

Яшчэ ў старажытныя часы людзі, ахопленыя агульным пачуццём радасці, — падчас вялікіх святаў, перамог над ворагам ці пры пазбаўленні ад якой-небудзь павальнай хваробы, засухі, паводкі і пажараў, заканчэння сонечнага зацьмення — спявалі агульную песню ці, можа быць, малітву.

Гэтую ж песню яны спявалі, калі выпраўляліся ў паход на ворага, і песня яднала іх агульнай надзеяй і верай у сілы народа.

Прататыпам сучаснага гімна быў гімн Беларускай ССР.

Паэт Уладзімір Іванавіч Карызна (1938), лірык і песеннік, лаўрэат Дзяржаўнай прэміі, атрымаў перамогу ў конкурсе: ягонаму тэксту гімна, у якім выкарыставаны фрагменты ранейшага тэксту гімна, напісанага Міхасём Мікалаевічам Клімковічам (1899—1954), журы аддало перавагу.

Словы гімна павінен ведаць кожны змалку.

У Палажэнні аб Дзяржаўным гімне Рэспублікі Беларусь гаворыцца, што гімн з’яўляецца сімвалам дзяржаўнага суверэнітэту і выконваецца ў аркестравым, харавым, аркестрава-харавым ці ў іншым вакальным ці інструментальным варыянце.

Дзяржаўны гімн выконваецца ў адпаведнасці з зацверджаным тэкстам і музыкальнай рэдакцыяй (нотамі) пры ўступленні Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь на пасаду — пасля прынясення ім прысягі, пры адкрыцці і закрыцці сесій палат Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, пры сустрэчах і праводзінах афіцыйных дэлегацый замежных краін, пры ўшанаванні нашых спартсменаў-пераможцаў, у тым ліку і за мяжой, пры правядзенні воінскіх рытуалаў, а таксама з нагоды разнастайных урачыстасцей, прысвечаных дзяржаўным святам.

I калі гучыць галоўная песня краіны, слухаць яе трэба стоячы, прычым мужчыны абавязаны зняць галаўны ўбор. У вакальна-харавым варыянце выконвання неабходна праслухаць гімн ад пачатку да канца: усе тры куплеты. У аркестровым выкананні дапускаецца праслухванне толькі часткі гімна – адзін куплет і прыпеў. Пасля праслухвання не трэба пляскаць у далоні. Можна спакойна прысесці.

Няхай лунаюць над намі нашы слаўныя сцягі! Няхай асвятляе наш шлях Дзяржаўны герб краіны! Няхай гучаць заклікальныя словы і ўрачыстая музыка нашага велічнага гімна!

 

Мы, беларусы – мірныя людзі,

Сэрцам адданыя роднай зямлі,

Шчыра сябруем, сілы гартуем

Мы ў працавітай, вольнай сям’і.

Слаўся, зямлі нашай светлае імя,

Слаўся, народаў братэрскі саюз!

Наша любімая маці-Радзіма,

Вечна жыві і квітней, Беларусь!

Разам з братамі мужна вякамі

Мы баранілі родны парог,

У бітвах за волю, бітвах за долю

Свой здабывалі сцяг перамог!

Слаўся, зямлі нашай светлае імя,

Слаўся, народаў братэрскі саюз!

Наша любімая маці-Радзіма,

Вечна жыві і квітней, Беларусь!

Дружба народаў – сіла народаў –

Наш запаветны, сонечны шлях.

Горда ж узвіся ў ясныя высі,

Сцяг пераможны – радасці сцяг!

Слаўся, зямлі нашай светлае імя,

Слаўся, народаў братэрскі саюз!

Наша любімая маці-Радзіма,

Вечна жыві і квітней, Беларусь!

 

свернуть

Папка-передвижка "Азбука патриотизма"

развернуть

Консультация для родителей «Растим маленького патриота и гражданина»

развернуть

Необходимость воспитания подрастающего поколения в патриотическом духе продиктована глубокими изменениями в современной общественной жизни, среди которых наиболее негативную окраску имеют разобщенность, оторванность людей от своих культурных традиций, европеизация с модой на все иностранное и с неприязнью к отечественному. Поэтому так важно знакомить детей с традициями нашего народа и прививать любовь и ответственное отношение к Родине, семье и соотечественникам. Важно воспитывать в детях желание сохранять и обогащать наследие своей страны.

Понятие патриотизма многогранно. Мы понимаем под ним любовь к родным местам, чувство гордости за свой народ, ощущение себя неотъемлемой частью Отечества. Патриот уважает свою Родину и умеет вести о ней адекватный разговор, не принижая при этом другие нации.

Чтобы быть патриотом, совсем необязательно носить форму. Достаточно укреплять свое физическое и нравственное здоровье, быть культурным, образованным, иметь крепкую семью, почитать своих предков и достойно воспитывать своих потомков.

Каким образом привить ребенку патриотические чувства? Ответ прост: через любовь к Родине, которую нужно воспитывать. Вам в этом помогут советы ниже.

 1. Рассказывайте ребенку о своей стране только хорошее. Дети подражательны и впитывают услышанные слова, как губка, поэтому могут многое перенимать у своих родителей, в том числе чувство патриотизма. Мнение родителей вскоре может превратиться в мнение ребенка, которое непросто будет изменить.
 2. Рассказывайте о тяжелых временах и испытаниях, которые с достоинством пережили наши предки. Приводите в пример дедушек и бабушек, так или иначе участвовавших в Великой Отечественной войне, их фронтовые и трудовые заслуги. Расскажите, что из себя представляют понятия «любовь к Отечеству» и «долг перед Родиной», а также о том, как надо чтить героев – живых и павших смертью храбрых в бою. Именами таких выдающихся людей           названы города и улицы. В честь героев воздвигнуты памятники.

З. Знакомьте ребенка с памятными и историческими достопримечательностями своей страны. Чем чаще родители будут ходить всей семьей в музеи, на выставки, патриотические концерты, тем чаще их дети, повзрослев, будут посещать подобные места. Любить Отечество нужно учить не только на словах, а еще наглядно и деятельно. Устройте экскурсию по городу и покажите ребенку культурные достопримечательности и памятники, возьмите на себя роль гида и расскажите все, что прочитали о них накануне. Еще можете поделиться историческими фактами из разных городов страны, используя карту, глобус или фотографии. Прививайте интерес к истории Отечества и края.

 1. Будьте оптимистами. Чем больше родители будут выказывать недовольство жизнью, тем в большей степени их дети будут склонны к подобным негативным эмоциям впоследствии.
 2. Поощряйте активность ребенка, ведь именно с нее часто начинается активный патриотизм. Объясните, что для семьи и общества личные успехи вашего ребенка могут оказаться очень важными.
 3. Совместный просмотр познавательных передач, фильмов, мультфильмов о героях Отечества с обсуждением увиденного всей семьей могут существенно помочь воспитать в ребенке патриота с гордостью за свой народ и чувством долга перед Родиной. 
 4. Учите бережному отношению к вещам, книгам, игрушкам. Расскажите о том, какими стараниями людей была создана та или иная вещь. Объясните, в чем заключается их ценность. Например, важно бережно относится к книгам не только из-за их обложки, но и содержания. Посетите всей семьей библиотеку и понаблюдайте, как хранят там книги.
 5. Помогите ребенку построить мини-дом (на природе/на даче/у себя дома). Используйте для этого разные материалы (доски, ветки, картонные коробки, подушки, плед). Когда домик будет построен, поиграйте в новоселье, разместите в новом жилье игрушки, обсудите, удобный ли получился дом, прочный ли? Любовь к огромной стране и к родному краю начинается с любви к родному дому, это тот самый первый и самый важный кирпичик, который закладывает основание для воспитания патриотизма. Путешествуя, посещая другие города и страны, мы всегда жаждем оказаться дома - "там, где любят и ждут, где тепло и горит свет". Объясните ребенку, как важно, чтобы дом был именно тем местом, куда хочется возвращаться.
 6. Учите уважительному отношению к хлебу. Поделитесь фактами из истории родной страны о голодных временах, когда хлеб был на вес золота для многих людей. Расскажите, сколько труда нужно приложить, чтобы вырастить пшеницу и создать из неё хлеб. Объясните, что хлеб нельзя выбрасывать, но можно покрошить его птицам. Покормите птиц вместе с ребенком во дворе или парке, зимой смастерите кормушку и понаблюдайте за пернатыми, которые будут прилетать и лакомиться хлебными крошками. Также остатки хлеба можно высушить, приготовить сухарики.
 7. Пусть ребёнок узнает о вашей профессии, о том, какие профессии бывают и какую пользу от них получает общество. Обсудите варианты работы, подходящей для ребёнка в будущем.
 8. Поиграйте в игру на поиск интересных и примечательных вещей в увиденном, гуляя на улице с семьёй. Например, задавайте вопросы: «Как думаешь, для чего устроены бордюры вдоль дорог?», «Почему у светофора такие цвета? Что они могут значить?». Это помогает развить наблюдательность и создать представление об окружающем, сформировать интерес к родному двору, району, умение постоянно находить что-то новое в привычном окружении.  Дома предложите малышу нарисовать то, что он сегодня увидел.
 9. Прививайте любовь к родной природе. Зимой выбирайтесь за город, катайтесь на санках и лыжах, в тёплые времена года – на велосипеде. Ходите в пешие походы в лес, любуйтесь красотой природы. Учите беречь лес, предостерегая от пожаров и разбрасывания мусора. Общение с природой помогает формировать в человеке отзывчивость и чуткость.
 10. Учите восхищаться красотой родного города. Расскажите подробнее о его инфраструктуре, о важном значении общественных учреждений (магазинов, почты, школы, библиотеки, кинотеатра, кафе и ресторанов). Укажите на ценность труда работников таких заведений.
 11. Занимайтесь всей семьёй благоустройством и озеленением улицы, на которой вы живете.
 12. Расширяйте чувство сознательности в ребенке, помогая правильно давать оценку собственным поступкам и поступкам окружающих.
 13. Знакомьте ребёнка с литературой о Родине и её традициях, героях и народной культуре.
 14. Приучайте ребёнка вести себя примерно в общественных местах и поддерживать порядок.
 15. Поощряйте занятия народной культурой (фольклором, декоративно-прикладным искусством и прочими видами народно-патриотической деятельности). К фольклору относятся народные песни и игры, сказки, загадки, поговорки, хороводы. Таким образом происходит приобщение ребенка к общечеловеческим нравственным ценностям.
 16. Участвуйте всей семьей в торжествах по случаю национальных праздников, развивая тем самым чувство принадлежности к большой семье.
 17. Поощряйте занятия спортом и здоровым образом жизни, чтобы ребенок мог не только постоять за себя, но и, если придется, защитить других.
свернуть

РАЗНАСТАЙНАСЦЬ ФОРМ РАБОТЫ З ДЗЕЦЬМІ ПА ВЫХАВАННЮ ЛЮБОВІ ДА РОДНАГА КРАЮ І ЯГО ГІСТОРЫІ

развернуть